Gaeilge

Líonfaimis an Bhearna idir Gaeltacht is Galltacht

Déanfaidh mé sár-iarracht anseo gan aon cliché faoin nGaeltacht – na cinn a fheiceann tú in aon aiste ollscoile – a úsáid anseo. Tá an cás níos práinní agus tábhachtaí chun a leithéid a dhéanamh. In ionad sin, déanfaidh mé iarracht tabhairt faoin bhfadhb agus, más féidir, an réiteach. 

Continue reading
Standard
Gaeilge

Céard is Brí le Bheith ‘Sa Bhaile’?

Luí an sneachta go séimh ar na goirt, na faichí, idir na crainn, agus na portaigh dá raibh le feiceáil ó fhuinneoga na traenach. Ag an am sin den tráthnóna, ba ghile an talamh ná an spéir, mar a d’éirigh na scamaill dhobhriste liatha níos dorcha le teacht na hoíche agus deireadh sholas an lae. Nuair a chuaigh an traein go rí-thapaidh trí bhaile beag, ba chuma air go raibh achan duine ann i bhfolach, ag lorg tearmainn ina dtithe féin, nó sa teach tábhairne teolaí.  Continue reading

Standard
Gaeilge

Filleadh ar an Seanbhaile

“An mothaíonn tú uait an áit seo?”

Ceist ab ea í nach raibh mé ag súil léi. Bhí mé i mo shuí os comhair mo charad Sasanaí, i gcaifé álainn i gceartlár na dTithe Uaimh, nó Nottingham, chun an logainm is cómónta a úsáid. Bhí solas ghrian na Samhna ag líonadh an chaifé go séimh, le meascán cheol lounge agus fhíreán an mhaisín caife ar siúl sa chúlra. Ní raibh mo chara sainteach nuair a chuir sí an cheist sin orm, ach thuig sí cheana féin go raibh mé sásta le bheith ar ais ar feadh seal.  Continue reading

Standard
Gaeilge

Ag Aistriú Abhaile

20170628_161119-EFFECTSBhíos ag súil go mór le teacht thar n-ais go hÉirinn le roinnt mí anuas. Mhothaigh mé go raibh mo chuid ama i Sasana ag teacht chun deiridh, agus go raibh sé in am dom agus do mo bhuachaill teacht abhaile chun saol nua a thosnú i gCorcaigh. Bheadh go leor ann chun ár súile a choimeád i dtreo na todhchaí, agus cúis chéiliúrtha a bheadh ann.

Cúpla lá i ndiaidh dom bogadh isteach san árasán nua, cúpla nóiméad amach ó chathair Chorcaí, táim go sona sásta, agus mé fós ag céiliúradh, ach céiliúradh ciúin atá ann.  Continue reading

Standard